Ai Lab

مستندات و مقالات

پروتکل تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها (آنتی بیوگرام)

آنتی‌بیوتیک‌ها مواد شیمیایی هستند که توسط باکتری‌ها، آکتینومایست‌ها و قارچ‌های خاص تولید می‌شوند و با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، میکروارگانیسم‌های دیگر را از بین می‌برند یا رشد آن‌ها...