Ai Lab

Elementor #94287

تضمین کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی

برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاه به معنای ارائه خدمات مطابق با نیازهای مشتریان (بیماران یا پزشکان درخواست کننده) است. این...

الگوی طرح کیفیت بخش‌های بیوشیمی و خون‌شناسی

مقدمه هر مرکز بالینی باید در طراحی و برنامه‌ریزی حوزه تضمین کیفیت و کنترل کیفی داخلی و خارجی بخش‌های فنی...

دوره آموزشی سر ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO15189:2022

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دوره آموزشی سر ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO15189:2022 توسط شرکت آزمون و ارزیابی...